โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2524 จัดการศึกษาแบบสหศึกษา โดยเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ปัจจุบัน มี 

จำนวนนักเรียน  711   คน

  ผู้บริหาร              4    คน

   พนักงานครู       31    คน

     ครูจ้างสอน        5     คน

ลูกจ้าง (ภารโรง)   2    คน

 

 

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 223 ถ.ประชาธิปไตย์ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-35522850     E-mail : chainawas.t3@gmail.com
             ผู้ดูแลระบบ : นายนิวัตน์  สุจิตตารมย์
                    โทร : 0895501948

787644 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack