รอบรั้ว ฟ้า ทอง   


   เข้าระบบ   
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

   สมาชิกขณะนี้   
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 52
สมาชิกล่าสุด: wannarut

   ค้นหา   
Google


   Facebook   

Facebook
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
อีกหนึ่งช่องทางของการติดต่อ


   แบบสำรวจ   
คุณต้องการให้ทางโรงเรียนเพิ่มข้อมูลด้านใด
ด้านการศึกษา
ด้านบันเทิง
ด้านกีฬา
ด้านการเมือง
ด้านความรู้ทั่วไป

   นาฬิกา   

   ปฏิทินกิจกรรม   
ตุลาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

   พยากรณ์อากาศ   

   ราคาน้ำมัน   
ปตท PTT บางจาก BCP เชลล์ SHELL เอสโซ่ ESSO คาร์เท็ค CALTEX
PTT
แก๊สโซฮอล์ 95 E10 39.93
แก๊สโซฮอล์ 95 E20 34.98
แก๊สโซฮอล์ 95 E85 23.58
แก๊สโซฮอล์ 91 E10 37.48
เบนซิน 95 47.45
ดีเซล 29.99
Power by Buddycar

 

ชื่อเรื่อง                การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง จักรวาลและอวกาศ

                            ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ

                            หาความรู้5 ขั้น (5Es)

ผู้ศึกษา              นางสาวสายรุ้ง  กิจโชติช่วง

ปีที่ทำการศึกษา   2557

 

บทคัดย่อ

 

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง   จักรวาลและอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5 ขั้น (5Es) เทียบกับเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ร้อยละ70  ของคะแนนเต็ม  และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์  ให้มีจำนวนนักเรียนร้อยละ 70  ของนักเรียนทั้งหมด  (2)   ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง  จักรวาลและอวกาศ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5  ขั้น (5Es)   กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่  2  

ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนเทศบาล  3 วัดไชนาวาส  จำนวน  26  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2  ประเภท ประกอบด้วย  (1)   เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จักรวาลและอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 แผน 9 ชั่วโมง (2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จักรวาลและอวกาศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง  0.51-0.66  ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.30- 0.48  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  เรื่องจักรวาลและอวกาศ  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5 ขั้น (5Es)  จำนวน 24  ข้อ  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.80 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ (percentage)  ค่าเฉลี่ย (mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

         ผลการวิจัยพบว่า

            1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถึงร้อยละ70 จำนวน 24 คน

คิดเป็นร้อยละ 92.30  ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้

            2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จักรวาลและอวกาศ  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5  ขั้น (5Es)  โดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด 

() = 4.70, S.D. = 0.60

   สมุดเยี่ยม   
ชื่อ:*
อีเมล์:
ข้อความ:*
รหัสตรวจสอบ:7772b
ใส่รหัสตรวจสอบ:*

   ข้อความในสมุดเยี่ยม   
replica orologi ตุลาคม 19 2016 16:16:04
In vendita sul nostro sito solo le migliori Rolex replica.

replica orologi ตุลาคม 19 2016 16:10:26
In vendita sul nostro sito solo le migliori Rolex replica.

dafe กรกฎาคม 18 2016 15:09:00
Aside rolex replica watches from physical abuse, Kardashian says that Thomas abused her psychologically. montre rolex homme 2014 orologi svizzeri di lusso marche rolex oyster femme tag heuer carrera 1887 replica breitling navitimer pas cher venta relojes breguet repliques montres hundar bortsk?nkes orologi replica rolex submariner 16610 Kim claims she was

rolex replica watches

forced to quit her job to stay at home because Thomas to know where I was at all times. often arrived home at 4:30 AM and excepted me to rolex replica watches prepare a meal for him at that hour, she says rolex replica watches. montre femme rolex prix replika klockor postfarskott pantbanken g?teborg rolex submariner replica watch repliche officine panerai luminor orologi replica.eu Marcas De Reloj De Lujo copie de montre pas cher replica orologio orologio orologi di lusso da donna

deaf มิถุนายน 03 2016 15:24:18
Replica Rolex Sports Models Yachtmaster II 18K SS Case Regatta Chronograph 18K and SS Case White Dial Black Bezel, rolex replica Sports Models Submariner 18k SS 18Kt SS Black Dial Black Bezel, Replica Rolex Sports Models Daytona Leather bandLeather breitling replica uk band Full 18K Gold Black Dial I Bell&ross replica watches.

crue1980 เมษายน 10 2015 09:50:24
Still holds partly concealed actress "the side leakage" dress to steal the spotlight instant

Sexy dress never exist a variety of dangerous, Chest dress skirt exaggerated package, while sexy invincible, but side leakage chest has become huge problems faced actress dressing. Open prom dresses 2015, take a look at the side of the Hollywood actress dangerous outfit is indeed very hard to detect.
Iwasbride wedding apparel is so famous for its elegant tastes, trendy designs and good quality. This site is so professional by offering various kinds of cheap ball gowns, prom dresses on sale and wedding guest dresses etc. If you plan to get married, you need to buy lots of wedding apparel. Iwasbride wedding apparel can include inexpensive wedding dresses, prom dresses 2015, dresses for wedding guests, ball gown dresses, wedding accessories and reception & favors. There are six classifications on this page, and you can easily find whatever you want. All of these items are in high quality and cheap prices. The workmanship is quite delicate to show the superb quality, and the sizes and colors are optional to meet more people's requirements. You can also see not only lots of the new arrivals of 2015, but also the cheap wedding apparel. People on this website speak highly of the products for its impressive design and gorgeous looking. We all know that each bride wants to be the queen on her wedding day, and a suitable dress is quite important to make her stylish and impressive. At the same time, wedding accessories are quite important to add happy atmosphere on such big day. If you want to know more about wedding apparel, you can visit http://www.halfdresses.com.

crue1980 เมษายน 10 2015 09:47:57
Replica rolex Watches Minimalist Charm

Though complicated rolex replica are frequently considered as the testimony of watchmaking technology, simple-design fake rolex, opposed to complicated timepieces, would not be less attractive to watch buyers. And frankly speaking, the super complicated timepieces are too grandiose to most watch buyers who just need accurate timekeepers or trendy accessories. And I have to admire that I am really not a knowledgeable rolex replica collector. So I would prefer something indeed practical and avoid those intricate when choosing fake rolex. However, what may surprise most individuals is that simple watches are definitely not simply made. If you have keep an eye on rolex L.U.C XPS watches, you would agree with me. The reason why these compact models become the big hit in the watch market is that they not only express the minimalist art in a new way, but also successfully realize the difficult art of simplicity. Where rolex goes, replica rolex watches look set to follow. rolex replica L.U.C XPS watches try to grasp every quintessential detail and reappear the dramatical glamour of the original pieces.

Most attention has been attracted by the genteel visage and the fabulously thin case of these replica rolex. These models come with the rose gold case in the diameter of 39.5 mm and the chocolate-color dial together with the brown alligator leather strap. That just easily release a sense of refined elegance and timeless classic. The measure of case in these rolex replica is really 39.5 mm though it seems larger. The reason why these stunners look larger and platy is that the case, with a height of 7.13 mm, is much thiner than others in general wristwatches. Of course, crafting such a thin case is not a trifle in watchmaking. Instead, it requires more state-of-the-art technique to create the exclusive movement. Hence, time can be clearly and precisely read through the simplistic hour markers and hands on the chocolate-brown sunburst satin-brushed dial. And the small seconds indicator at 6 o' clock is practical yet fantastic as it prevents the dial to be overly empty.

yhm900 เมษายน 09 2015 09:33:44

Shop Online For Dark Purple Prom Dress: Best Dress for the Evening

Thus, once the hype around the prom starts, the students start getting pepped up about their prom preparations. Asking out a person to be your date for the prom, the limos to the dresses etc. everything on the prom night has to be perfect.

Now this perfection on your prom special night has to be met with. The first place to start is your attire. Your dress defines who you are. Thus, it goes without saying that your Now this perfection on your prom special night has to be met with. The first place to start is your attire. Your dress defines who you are. Thus, it goes without saying that your Long Yellow Dresses for prom show has to be the perfect match to your persona. This is very difficult to find in the hotchpotch of the entire school going to the mall to shop for their vintage prom dresses. It is every girl's wish to have a beautiful dark purple prom dress that stands out for all the good reasons. But, with the entire school girl battalion going to the same mall in the city, your long prom dresses might as well look identical and make you look like sisters on the prom night.long yellow prom dresses for cheap has to be the perfect match to your persona. This is very difficult to findin the hotchpotch of the entire school going to the mall to shop for their blue prom dresses. It is every girl's wish to have a beautiful dark purple prom dress that stands out for all the good reasons. But, with the entire school girl battalion going to the same mall in the city, your plus size prom gowns might as well look identical and make you look like sisters on the prom night.

To avoid the crowd and to get the unique touch to your dress, log on to the online medium and shop online for dark purple prom dress. Silver cheap prom dresses, long yellow dresses to the latest color dark purple prom dress are all available online at your disposal to browse and finalize your prom dress.

The latest color of the season is dark purple. To shop online for Dark Purple Prom Dress, just go to online medium. With the fabulous cuts and designs, unique prom dresses in silver color that we have are the best that you would land up with. The fit is so elegant that it will suit your body with perfection. To match the specialty of the night, our silver prom dresses uk will be the cherry on top of the icing of the cake. With just a dash of graceful embroidery and lace work, our prom dresses will make your feel extra special and all lady like for your most waited night.
yhm900 เมษายน 09 2015 09:33:11
How to Look Great in Prom dresses

While choosing a plus size prom dresses, the first thing that has to be considered is the size. If it doesn't fit you, it's futile for you no matter how nice it is. Therefore get your measurements right. You will have to remember that short prom dresses run at least one size smaller. So pick dresses a size larger. Then only you will get a perfect fit.

Point to be noted that different styles of dresses complement different body shapes. Therefore one shouldn't be predetermined about a particular style of dress. It's necessary to keep an open mind and try out different styles to find the one that flatters one's figure the best. It has been noticed that some girls often find themselves look fabulous in a dress which had been rejected by them previously.

A dress often looks better when worn than on a hanger. Hence, there is a chance of getting deprived of a well suited dress, if one rejects it instantly only because it doesn't look good enough on a hanger. Instead, she should try the dress on. It may bring a change to her decision when contrary to her beliefs, she finds her gorgeous enough in the mirror.

As they say, eat according to your choice and wear according to the choice of your well wishers. It's always preferable to seek the opinions of your kith and kin as they have been observing you since quite a long time and know what looks better on you. But of course, you are the one to take the final decision.

It's always advisable to seek the help of the sales persons. They are the people having a meticulous knowledge about the dresses and are also familiar with the current trend. So it's good to have a chat with them about your choice. They will definitely come out to assist you as they better know the confusion prevailing around the designer purple prom dresses.

Accessories should be decided according to the dress and not vice versa. Hence one should give a backseat to the selection of accessories till the designer prom dresses uk is finalized. Afterwards, she is free to accessorize her dress keeping its color and also structure in view.

It will be a wise decision to buy the dress one or two months earlier. It gives enough time to make any alteration if required.crue1980 มีนาคม 25 2015 10:49:36
Custom Dress Skirt for Costumes Party

Blurred lights of night games, no one would like to become the most popular party queen, how a move to win? Heavy make-up may not be useful, hot body and sexy prom dresses is king, during the day can be a good girl next door; the evening will be a golden opportunity to acquit charm!

Respond to Spring with all the annual meetings, receptions, parties, and no longer need to purchase expensive dress, Simple little black dress for the center, pretty popular single product of the radius, you can be a successful creative season.
Iwasbride wedding apparel is so famous for its elegant tastes, trendy designs and good quality. This site is so professional by offering various kinds of ball gown dresses, prom dresses 2015 and dresses for wedding guests etc. If you plan to get married, you need to buy lots of wedding apparel. Iwasbride wedding apparel can include cheap ball gowns under 100, 2015 prom dresses, wedding guest outfits, ball gown dresses, wedding accessories and reception & favors. There are six classifications on this page, and you can easily find whatever you want. All of these items are in high quality and cheap prices. The workmanship is quite delicate to show the superb quality, and the sizes and colors are optional to meet more people's requirements. You can also see not only lots of the new arrivals of 2015, but also the cheap wedding apparel. People on this website speak highly of the products for its impressive design and gorgeous looking. We all know that each bride wants to be the queen on her wedding day, and a suitable dress is quite important to make her stylish and impressive. At the same time, wedding accessories are quite important to add happy atmosphere on such big day. If you want to know more about wedding apparel, you can visit http://www.halfdresses.com.

Replica Patek Philippe Watches มีนาคม 25 2015 10:44:57


It seems that watch manufacturers are never tied of introducing new replica patek philippe with various glorious dials design. But when it comes to the shape of cheap patek philippe, you may find that most of them keep the traditionally round shape. Watches with square shape are just regarded bold and fresh. Surely, I doesn’t mean that watch manufacturers exert less effort in design the shape of watches. Actually, it is not an easy job to achieve that as shaped cases required more special movements. Well, even though the glorious designs of various dials have deeply impressed watch lovers, when watches with new shape like Patek Philippe Nautilus watches emerge, they make a great sensation and become the most sought-after models. Undeniably, the arrestive charm and imaginative appeal in these watches are what greatly observe watch buyers. Simultaneously, replica Patek Philippe Nautilus watches are also pushed to boomingly popular in the world.

The fascinating shape of these replica Patek Philippe watches is inspired by the shape of the porthole that can be found in maritime vessels. And these replica Patek Philippe watches successfully become flattering fake patek philippe due to their perfect mimicry to show distinctive personality just like original models. For men who are obsessive with different sporting watches, they are flawless. These replica Patek Philippe watches appear with rose gold case with a diameter measuring 40 mm and classy brown leather strap which gives these watches a tasteful and classic look. And the black-brown dial with peculiar patten is where replica Patek Philippe watches show their delicated workmanship. Unlike other watches with subdials symmetrically, subdials in these watches are various in size and irregular without diminishing the aesthetic appeal. Though most watch buyers choose these replica watches for dressing purpose, their functional sophistication is what can not be neglected also. They are designed to achieve functions such as time, small seconds, date, moon phase and power reserve display. That indicates that patek philippe for sale have reached the standard as professional timepieces.

หน้า 1 จาก 3 1 2 3 >

   นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี   

   ผู้อำนวยการกองการศึกษา   

   คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส   


   กรมการปกครองท้องถิ่น   

   สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   

   โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร   

   โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาท   

   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส   

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์   

   โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน   

   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ   
Click เข้าเว็บ asean ค่ะโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 223 ถ.ประชาธิปไตย์ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-35522850     E-mail : chainawas@gmail.com
             ผู้ดูแลระบบ : นายนิวัตน์  สุจิตตารมย์
                    โทร : 0895501948


641928 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack